Technische documentatie door Betase


Onlangs verschenen: Boek & cursus Kennismaken met materialen – materiaalkunde voor niet-materiaalkundigen

Betase verzorgt technische documentatie om het werken met technische apparaten, processen en software te vergemakkelijken. Al meer dan tien jaar is het bedrijf werkzaam in het schrijven en eindredactie voeren van technische boeken, technische cursus- & trainingsmaterialen, zowel digitaal als op papier, in het Nederlands en Engels. Betase ‘schrijft’ ook in diverse computer-programmeertalen, onder meer om grote hoeveelheden gegevens te analyseren (data-analyse).

Betase bezit een unieke combinatie van een gedegen technische achtergrond en het vermogen om technische informatie om te zetten in toegankelijke materie. Betase is goed bekend met materiaaltechnologie (vooral technische keramiek), membraantechnologie, IT en chemische technologie.