Betase – Technisch schrijven & technische documentatie

Dr.ir. Eddy Brinkman, Betase BVEddy Brinkman is technisch schrijver bij zijn eigen bedrijf Betase BV. Hij schrijft over technische onderwerpen op zo’n manier dat niet-technische mensen het ook begrijpen.

Hij is gespecialiseerd in het schrijven van technische achtergrondverhalen. Deze verhalen vertellen waarom juist díe technologie geschikt is voor een bepaalde (markt)toepassing, of gaan dieper in op een technisch onderwerp. Waar nieuwsberichten vluchtig zijn, overzien technische achtergrondverhalen ‘het grote plaatje’, waardoor ze langdurig hun waarde behouden. Deze verhalen zijn dan ook uitermate geschikt om nieuwe, ingewikkelde of dure technologieën uit te leggen.

Betase BV werkt op het grensvlak van taal en technologie. Eddy Brinkman heeft als technisch schrijver grondige kennis op chemisch, materiaalkundig en ICT-gebied, en combineert dit met zijn vaardigheid om deze technologieën in heldere taal in het Nederlands en Engels uit te leggen.

Betase werkt voor marketing- & communicatieafdelingen van technische bedrijven en hun (toekomstige) klanten, voor technische onderwijs- en onderzoeksinstituten, voor (inter)nationale publiek-private samenwerkingsverbanden, en geeft werk in eigen beheer uit. Betase werkt voor iedereen die behoefte heeft aan een goed achtergrondverhaal, maar die niet de kennis, ervaring, menskracht of tijd heeft om dit te schrijven.

De technische achtergrondverhalen verschijnen als praktijkvoorbeelden (case studies), technische & zakelijke artikelen, cursusmateriaal, white papers, naslagwerken, boeken/boekjes, handleidingen en technische rapporten met analyses – openbaar of vertrouwelijk, en in digitale of papieren vorm.