27 oktober: Eindevenement IOP Self Healing Materials – Prepare for landing

Op 27 oktober vindt in Media Plaza, Utrecht het eindevenement van het Innovatiegericht onderzoeksprogramma ‘Self Healing Materials’ plaats. Tijdens dit evenement worden de bedrijven en wetenschap geïnformeerd over de meest recente resultaten op het gebied van Zelfherstellende materialen middels presentaties en via postersessies.

Enkele IOP projectleiders presenteren de belangrijkste resultaten van dit tienjarige nationaal onderzoeksprogramma, waarna er tijdens de informele momenten gelegenheid is om met de projectleiders/onderzoekers en betrokken bedrijven over de resultaten in gesprek te gaan.

Amandus Lundqvist, boegbeeld Topsector HTSM presenteert het boek waarin de resultaten van 10 jaar (inter)nationaal onderzoek op het gebied van Self Healing Materials is verzameld. Sybrand van der Zwaag van TU Delft en Eddy Brinkman van Betase zijn de eindredacteurs van dit boek, dat door IOS Press zal worden uitgegeven.

Aangezien dit het afsluitende evenement is, lijkt dit een mooie gelegenheid om een award uit te reiken voor best scientific en industrial partner in dit onderzoeksprogramma.

Meer informatie en aanmelden: klik hier.
Self healing materials - Pioneering research in the Netherlands