Categorie archief: Chemie

Impedantiespectroscopie: volgen van elektrochemische processen

Als je de voortgang van corrosie of de prestaties van een brandstofcel wilt meten, dan is impedantiespectroscopie daarvoor een geschikte techniek. Hiermee kun je bijvoorbeeld processen binnen de elektrochemie zoals corrosie in de tijd volgen door een meting met regelmatige tussenpozen uit te voeren. Materiaalkunde meets elektrotechniek. Stel je bent elektromonteur en je wilt de […]

Elektrochemie achter oplaadbare lithiumionbatterijen

Batterijen en accu’s bestaan bij de gratie van mensen die te allen tijde mobiel willen zijn. Lithiumionbatterijen zijn vooral populair vanwege hun hoge energiedichtheid – tot zo’n 200 Watt-uur energie per kilogram batterij. Maar ook omdat ze steeds opnieuw opgeladen kunnen worden zonder sterk achteruit te gaan. En daarom zijn ze steevast bij ons in […]

Materiaalkunde in een notendop

Materialen vormen de basis voor alles wat we om ons heen zien. Want waar zouden smartphones, auto’s, gebouwen of zonnecellen zijn zonder de juiste materialen? Materialen zijn zo vanzelfsprekend, dat we bijna vergeten hoe bijzonder ze zijn. Materiaalkunde geeft antwoord op de vragen ‘Waarom is juist dát materiaal geschikt voor die toepassing?’ en ‘Aan welke […]

Prof. Jacques Noordermeer Dutch Master in Materials 2011

Prof.dr. Jacques W.M. Noordermeer, hoogleraar aan de Universiteit Twente, is gekozen tot Dutch Master in Materials 2011. Hij vergaarde de meeste stemmen bij de verkiezing door de Bond voor Materialenkennis van de persoon die tot en met 2011 een uitzonderlijke en constructieve bijdrage heeft geleverd aan de materiaalkunde. Op 21 december 2011 ontving hij het […]

Teflon

De merknaam Teflon® zegt menigeen meer dan de chemische verbinding die achter de kunststof schuilgaat. De officiële scheikundige naam luidt namelijk: polytetrafluoretheen ofwel PTFE, een etheen­-polymeer waarin alle waterstoffen zijn vervangen door fluor. Teflon is een buitenbeentje in de kunststoffenfamilie. Het materiaal reageert met vrijwel niets, is bestand tegen extreme temperaturen en zo glad als […]

Kunstmest

‘Chemische Feitelijkheden’ is een actuele chemische encyclopedie. Tien maal per jaar verschijnt een encyclopedie-deel, dat in 8 pagina’s de achtergronden van een actueel thema behandelt. Deze Chemische Feitelijkheid geeft antwoord op: Wat is kunstmest en waaruit bestaat het? Waarom kiezen boeren voor kunstmest in plaats van dierlijke mest? Het vereist veel chemische creativiteit om zuivere stikstof […]

Koolstofdioxide

‘Chemische Feitelijkheden’ is een actuele chemische encyclopedie. Tien maal per jaar verschijnt een encyclopedie-deel, dat in 8 pagina’s de achtergronden van een actueel thema behandelt. Deze Chemische Feitelijkheid geeft antwoord op: Warmt de aarde werkelijk op doordat er meer koolstofdioxide in de atmosfeer komt? Hoe heeft de mens de natuurlijke koolstofcyclus in de war gestuurd? […]

Verf

‘Chemische Feitelijkheden’ is een actuele chemische encyclopedie. Tien maal per jaar verschijnt een encyclopedie-deel, dat in 8 pagina’s de achtergronden van een actueel thema behandelt. Deze Chemische Feitelijkheid geeft antwoord op: Waaruit bestaat verf? En waarom is klassieke verf met organische oplosmiddelen schadelijker voor mens en milieu dan watergedragen verf? Tijdens het drogen van verf […]

Datareductie: tussen meten en weten

Moderne analyse-instrumenten leveren een stortvloed aan meetgegevens. Automatische dataverwerking is noodzakelijk voor het verkrijgen van relevante informatie. Maar: waaruit bestaat slimme software die de datastroom filtert op belangrijke informatie en hoe wordt dit vervolgens goed in beeld gebracht? Een korte cursus datareductie voor het laboratorium. Veel analysetechnieken in het chemische laboratorium zijn spectroscopisch of chromatografisch […]

Omgaan met data in het (bio)chemisch lab

Door de snelle ‘vercomputering’ van het chemisch lab komen labmedewerkers om in de data. Bijna elk laboratoriuminstrument wordt tegenwoordig geleverd met een computer en gespecialiseerde software voor het vergaren en analyseren van gegevens. In vergelijking met vroeger kan de apparatuur zelf meer en complexere data genereren in een steeds korter tijdsbestek. Met als gevolg dat […]