Keramische membranen voor gasscheiding – Recente ontwikkelingen en de stand van zaken

Dit artikel geeft de actuele status (2005) weer van keramische membrane voor gasscheiding, in het bijzonder voor de scheiding van waterstof uit processtromen. Het artikel geeft een overzicht van recente literatuur en beschrijft de beste typen membranen voor waterstofscheiding, met hun sterke en zwakke punten alsmede de belangrijkste spelers op basis van hun patentpositie. Ook wordt holle-vezel membraantechnologie bij CEPAration besproken.

Het artikel is geschreven in samenwerking met CEPAration BV (Helmond, Nederland), Alstom Energy Systems (Kassel, Duitsland) en Kösters Process Engineering Consultants PEC (Nederland).

Artikel is verschenen in:
Interceram, vol. 54, nummer 2, pag. 86-91, maart 2005

Download:
Klik hier om het artikel te downloaden als PDF-bestand.