Demonstratie van innovatief waterzuiveringssysteem

Betase investeert ook zelf in nieuwe technologieën. Een voorbeeld hiervan is onze deelname in 2006 en 2007 aan een project dat laat zien hoe kleinschalige waterzuivering economisch en technisch kan worden bewerkstelligd met mobiele, compacte, robuuste keramische membraansystemen.

In dit project, financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân, werkten we samen met membranenproducent Hyflux CEPAration, waterleidingbedrijf Vitens en hogeschool Van Hall Larenstein.

We speelden een sleutelrol bij de communicatie rondom dit project. Bovendien voerden we de administratie van dit project uit. Ook brachten we technisch-inhoudelijke kennis van keramische membraantechnologie in.

Waterzuivering

De werking van het waterzuiveringssysteem wordt inzichtelijk gemaakt met bovenstaand schema. Dit schema geeft de koppeling tussen macro- en microniveau van de filtratie van vaste stofdeeltjes (bijv. een vervuiling) uit een vloeistof (bijv. water).

Bovenstaand schema verscheen in:
Eindhovens Dagblad, 3 januari 2006, als toelichting bij een artikel over de membranenproducent.