Eddy Brinkman nieuwe voorzitter NKV

Op 8 mei 2014 heeft Sido Sinnema de voorzittershamer overgedragen aan Eddy Brinkman, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Keramische Vereniging (NKV). Eddy stamt uit twee generaties metselaars, en heeft deze traditie voortgezet doordat technische keramiek aan de Universiteit Twente zijn interesse wekte. Vanaf dat moment is hij ook lid geworden van de NKV.

Na zijn promotieonderzoek bij professor Ton Burggraaf (inmiddels erelid van de NKV) aan elektrokeramiek en keramische membranen heeft hij enkele jaren gewerkt bij ECN, TNO en Ceparation BV, steeds op het gebied van technische keramiek.

Ruim tien jaar geleden heeft hij zijn eigen bedrijf Betase BV opgericht, actief op het grensvlak van techniek, informatie en communicatie. Binnen zijn bedrijf ontwikkelt hij technische trainingsmaterialen en voert hij technische analyses uit. Vakinhoudelijk is Eddy bekend met technologie in de breedte (inclusief ICT). In de diepte heeft hij kennis van technische keramiek als alternatief voor of in aanvulling op materialen als kunststof en metaal, en membraantechnologie als alternatief voor traditionele scheidingstechnieken.

Behalve zijn voorzitterschap van de NKV is Eddy Brinkman tot 2015 voorzitter van de Bond voor Materialenkennis, een vereniging voor kennisoverdracht op materiaalkundig gebied. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor ICT en sponsoring van de Barchemse 4Daagse, een vierdaags wandelevenement (‘Nijmegen in ’t klein’) in zijn woonplaats Barchem in de Gelderse Achterhoek.

Eddy kijkt er naar uit om met de medebestuursleden Ries Jeurissen, Pim van der Vliet, Antoinette van Schaik, Jos van der Waard en Mark Welters de NKV op een net zo goede manier vorm te geven als Sido dit in zijn afgelopen zes jaar heeft gedaan.