Eddy Brinkman voorzitter-af van de Bond voor Materialenkennis

Na negen jaar betrokken te zijn geweest als bestuurslid van de Bond voor Materialenkennis heeft Eddy Brinkman op 5 juni 2015 de voorzittershamer overgedragen. Tijdens de Bondsraadvergadering namen hij en Bert van Haastrecht afscheid van het bestuur. Naast de blijvende bestuursleden Amarante Böttger, Erik Schuring en Frans Vos gaan twee materiaalkundige bestuurlijke zwaargewichten vanaf deze datum de kar trekken: Guido Verhoeven, in het dagelijkse leven algemeen directeur van SIM Flanders is voorzitter geworden, en Mario van Wingerde, CEO van diens Nederlandse tegenhanger M2i, neemt de taken van de penningmeester op zich.

Eddy Brinkman blijft wel op enige afstand betrokken bij de Bond, want hij is in 2014 voorzitter geworden van de Nederlandse Keramische Vereniging, aangesloten bij de Bond voor Materialenkennis. In die hoedanigheid maakt hij deel uit van de Bondsraad, in zekere zin de ‘raad van commissarissen’ van de Bond.