Geleidende polymeercomposieten voor elektromagnetische afscherming

Stel je eens voor … je mobiele telefoon ligt op je bureau, dicht bij de speakers van je computer. Een paar seconden voordat er een telefoontje of SMS-je binnenkomt op je mobiele telefoon hoor je een zoemend geluid via de speaker. Is de speaker helderziend geworden? Nee hoor. De draad naar de speaker werkt hier als een antenne die het signaal vanuit het mobiele netwerk oppikt en versterkt. Dit is een typisch voorbeeld van elektromagnetische interferentie (storing) tussen elektronische componenten, en het laat zien dat elektromagnetische velden overal om ons heen zijn.

Om gevoelige elektronische componenten tegen ongewenste elektromagnetische interferentie te beschermen wordt doorgaans een afschermend materiaal geplaatst tussen de bron van het elektromagnetische veld en de gevoelige component.

Geleidende polymeercomposieten bestaan uit materialen die in staat zijn om elektronische componenten tegen elektromagnetische interferentie (EMI) en elektrostatische ontlading (ESD) te beschermen. Het boek An introduction to conductive polymer composites, waaraan Betase heeft bijgedragen, beschrijft achtergronden en praktische aspecten van geleidende polymeercomposieten voor afschermingsdoeleinden. De nadruk van dit boek ligt op technische polymeren in combinatie met koolstof nanobuisjes en andere geleidende vulstoffen.

Klik hier voor de inhoudsopgave van dit boek.
Klik hier voor een voorbeeld-hoofdstuk.

An introduction to conductive polymer composites

Verschenen als:
An introduction to conductive polymer composites, ISBN 978-1-84735-589-8, paperback, Engelse taal, 2011, 176 pagina’s.

Kosten per boek: 65 euro + 2,50 euro verzendkosten binnen Nederland (beide excl. 9% BTW). Er zijn momenteel 10-15 boeken op voorraad.

Wijze van bestellen
Stuur ons een e-mail om het boek te bestellen. U ontvangt kort nadien per e-mail een factuur als PDF-document. Het boek wordt u toegezonden als de betaling op onze bankrekening is ontvangen.