Kunstmest

‘Chemische Feitelijkheden’ is een actuele chemische encyclopedie. Tien maal per jaar verschijnt een encyclopedie-deel, dat in 8 pagina’s de achtergronden van een actueel thema behandelt.

Deze Chemische Feitelijkheid geeft antwoord op:
Wat is kunstmest en waaruit bestaat het? Waarom kiezen boeren voor kunstmest in plaats van dierlijke mest? Het vereist veel chemische creativiteit om zuivere stikstof om te zetten in bruikbare stikstofverbindingen; hoe wordt kunstmest gemaakt? Mest is nodig, maar te veel is niet goed; hoe leiden nieuwe methoden tot bemesting op maat?

Klik hier voor een onderdeel uit deze Chemische Feitelijkheid.

Verschenen als:
Chemische Feitelijkheden Kunstmest, editie 56, nummer 246, juni 2008

Externe link:
Klik hier voor de website van Chemische Feitelijkheden, waar u ook een abonnement op deze encyclopedie kunt nemen.