Over membranes.nl

Deze website biedt toegankelijke achtergrondinformatie over technologie en toepassingen van membranen. Voor makers en (toekomstige) gebruikers, voor mensen die nieuwe membraantechnologie ontwikkelen, en voor mensen die om welke reden ook geïnteresseerd zijn in dit vakgebied.

Duplicatie van onderdelen uit deze website is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Betase BV via info@betase.nl en met bronvermelding, waarbij u verwijst naar de auteur, de titel van de bijdrage, www.membranes.nl en de datum waarop u deze website heeft bezocht.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld, en is zodanig beschreven dat gepoogd is om ‘moeilijke’ techniek helder weer te geven. Gebruik deze informatie dan ook zuiver in de vorm zoals deze op de website staat, enkel ter informatie en educatie, met een gezonde kritische blik, en voor uw eigen risico. Betase BV en Eddy Brinkman aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, voortkomend uit het gebruik van de informatie op deze website. Mocht er naar uw mening toch een onjuistheid op de website vermeld staan, dan wordt u verzocht om dit te melden aan info@betase.nl.

Sommige onderdelen van deze website zijn eerder, al dan niet in gewijzigde vorm, verschenen in publicaties waarop Betase BV en/of Eddy Brinkman het auteursrecht heeft.