Nationale Agenda Materialen verschenen

Op 9 december 2020 heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat uit handen van Albert Polman, lid van het MaterialenNL Platform, de Nationale Agenda Materialen in ontvangst genomen.

Nationale Agenda MaterialenDeze Agenda beschrijft materiaalkundige oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals binnen de energietransitie, landbouw, gezondheid, de overgang naar een circulaire en duurzame economie en het versterken van de nationale (digitale) veiligheid die tevens het verdienvermogen van de Nederlandse industrie versterken.

De Nationale Agenda Materialen is opgesteld door een samenwerking van drie Topsectoren Chemie, Energie en Hightech Systemen & Materialen, kortweg het MaterialenNL Platform.

Eddy Brinkman van Betase heeft tekstbijdragen aan deze Nationale Agenda Materialen geleverd. U kunt de Agenda als PDF-document hier downloaden.