NKV-symposium over vuurvaste keramiek

Graag nodigt het bestuur van de Nederlandse Keramische Vereniging u uit voor ons symposium over vuurvaste keramiek op donderdag 13 oktober 2016 bij Tata Steel in Velsen-Noord. Een rondleiding over het bedrijf, een viertal lezingen over vuurvaste keramiek en een afsluitend buffet vormen enkele hoogtepunten van dit symposium.

Programma
12.00 uur: Ontvangst bij Tata Steel met een broodjeslunch
12.45 uur: Algemene inleiding Tata Steel
13.30 uur: Rondleiding/bustour over het terrein bij Tata Steel (tot 15:15 uur)
15.30-17.30 uur: Presentaties over vuurvaste keramiek:
Sido Sinnema / Rinus Siebring – Tata Steel – 100 jaar vuurvast bij Tata
Arold van der Heijden / Jurjen Kampen – Calderys – 100-jarig bestaan van vuurvaste stampmassa
Calderys geeft een overzicht van de ontwikkelingen in vuurvast beton sinds de ontdekking van de vuurvaste stampmassa ruim 100 jaar geleden.
Marcel Franken – Gouda Refractories – Vuurvaste stenen, theorie, productie en toepassing
In deze voordracht zal worden ingegaan op vuurvaste grondstoffen, fasendiagram van Al2O3-SiO2 systeem en het bepalen van de vuurvastheid. Tevens zullen de ontwikkeling bij het produceren van stenen (mengen, persen, branden) worden behandeld. Tot slot zal de zoektocht van de “perfect match” tussen het proces bij de gebruiker van het vuurvast en de eigenschappen van de steen worden toegelicht.
Chris Verploegen – Ovenbouw Engineering – Hogetemperatuur testapparatuur
Tijdens onze presentatie gaan we in op het op maat ontwikkelen van test methodes onder hoge temperatuur. We presenteren een aantal recente projecten met de verschillende oplossingen. Tot slot een korte samenvatting van door ons geleverde projecten en het gebruik van gas gestookte periodieke ovens.
18.00 uur: Aanvang buffet
20.00 uur: Afsluiting

Aanmelden
U kunt zich aanmelden – liefst per ommegaande, maar uiterlijk op vrijdag 7 oktober – door een e-mail te sturen aan eddy.brinkman@betase.nl waarin u aangeeft dat u aanwezig zult zijn, en met hoeveel personen. Let op: aan de bustour over het terrein van Tata Steel kunnen maximaal 40 personen deelnemen. NKV-leden hebben hierbij voorrang, in volgorde van aanmelding.

Deelnamekosten
NKV-leden en hun partners of introducees betalen 30 euro per persoon, met maximaal 1 begeleidende partner/introduce(e) per NKV-lid. Alle overige deelnemers betalen 40 euro per persoon. Gelijk met uw aanmelding maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van de Nederlandse Keramische Vereniging, onder vermelding van uw naam en “Vuurvast symposium 2016”.

Locatie
Enkele dagen voor 13 oktober ontvangt u informatie over de precieze locatie en de kledingvoorschriften ten behoeve van de bustour. Aanwezigen dienen op de locatie in het bezit te zijn van een geldig identificatiebewijs (paspoort/ID-kaart/rijbewijs). Vanwege de veiligheid is het mogelijk dat onderdelen van de bustour alleen toegankelijk zijn voor mensen die goed ter been zijn.

Het bestuur van de NKV hoopt u te ontmoeten op deze interessante bijeenkomst.

Met vriendelijke groeten,
Eddy Brinkman, Ries Jeurissen, Antoinette van Schaik, Pim van der Vliet, Jos van der Waard & Mark Welters