Taalcontrole en tekstcorrectie

Betase voert taalcontrole en tekstcorrectie uit voor technische bedrijven en organisaties. Het gaat hierbij om een laatste controle van teksten die al vrijwel gereed zijn, en waarbij het wenselijk is om het Nederlandse taalgebruik van zo’n document kritisch door te nemen.

Waarom?
Correct taalgebruik komt professioneel over. Het zou jammer zijn als een goede boodschap ondersneeuwt door storende taalfouten die de aandacht afleiden. Gelukkig zijn er mensen zoals Eddy Brinkman van Betase, die als schrijver de onhebbelijke eigenschap heeft om al bij een eerste blik op een tekst eventuele grammaticale fouten te traceren – it’s a burden 😉 – en te corrigeren. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de boodschap.

Taalcontrole BetaseWat doet Betase?

  • Spelfouten, fouten in de grammatica en verkeerd gebruik van leestekens corrigeren
  • Inconsistent woordgebruik verbeteren
  • Onduidelijkheden aangeven en zo nodig verbeteren
  • De tekst vakinhoudelijk nakijken

 
Hoe?
Heeft u een taalcontrole nodig? Stuur dan per e-mail aan info@betase.nl de tekst (PDF, Microsoft Word) die op Nederlandse taalgebruik moet worden gecontroleerd, met de gewenste opleverdatum. Betase stuurt een offerte met prijs en tijdspad, en na uw akkoord gaan we bezig met de taalcontrole en tekstcorrectie. Bij oplevering worden PDF-documenten naar u teruggestuurd, voorzien van annotaties (tekst markeren, doorhalen, toevoegen etc). Gecontroleerde Word-bestanden worden in tweevoud geleverd: als document met correcties (via de ingeschakelde functie ‘Wijzigingen bijhouden’) en als document met de verbeterde tekst. Andere typen documenten (incl. websites) en controles van het Nederlandse taalgebruik voor andere, niet-technische werkgebieden zijn in overleg mogelijk.