Tech

Vakinhoudelijk is Betase bekend met de volgende technologiegebieden:

Materialen en materiaaltechnologie
De maatschappij ontwikkelt en vernieuwt zich steeds weer, en nieuwe materialen met wenselijke eigenschappen en toepassingen blijven daarbij nodig. Materiaalkundigen weten welke invloed de microstructuur op de uiteindelijke eigenschappen van een materiaal – en dus van een product – heeft. Door op kleine schaal aan de juiste knoppen te draaien, kun je de eigenschappen van het product verbeteren of een goedkopere vervaardigingsroute vinden.
(zie ook www.materialen.eu)

Technische keramiek
Technisch-keramische materialen kun je vanwege hun hardheid en uitzonderlijke slijtvastheid en bestendigheid tegen chemicaliën nog gebruiken als andere materialen – zoals de meeste polymeren en metalen – het al lang hebben opgegeven. Bovendien zijn het doorgaans uitstekende elektrische en warmte-isolatoren, maar de uitgebreide technisch-keramische familie kent ook leden met precies de tegenovergestelde eigenschappen. Geen wonder dat je deze materialen overal tegenkomt – in satellieten, micro-elektronica en auto’s, om maar een paar toepassingen te noemen.
(zie ook www.advancedceramics.nl)

Chemie en chemische technologie
Scheiden en (ver)binden – over deze twee uitersten gaat het binnen de chemie. Zo is er bij ‘chemie tussen twee mensen’ een meer dan gemiddelde binding tussen hen. Daarentegen geeft scheikunde – de andere benaming voor chemie – aan dat juist ‘de kunst van het scheiden’ van belang is, onder meer om stoffen met een hoge zuiverheid te krijgen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld membranen gebruiken.
Chemie als de studie over de structuur, samenstelling, eigenschappen en overgangen (‘chemische reacties’) van stoffen of verbindingen heeft nauwe verwantschap met materiaaltechnologie – hoewel in dit werkgebied vooral vaste materialen de boventoon voeren. Waar chemie meer de fundamentele aspecten van verbindingen beschrijft, gaat de chemische technologie juist over de praktische uitvoering ervan, bijvoorbeeld door apparaten te gebruiken voor warmte- of massatransport (zoals warmtewisselaars en pompen), of voor scheidingsinstallaties of chemische reactoren.

Membranen en membraantechnologie
Veel mensen zien membranen als filters die kleine deeltjes doorlaten en grote deeltjes tegenhouden, en zo de ‘groten’ van de ‘kleinen’ scheiden. Maar eigenlijk is dat een te magere omschrijving voor een membraan. Want membranen vormen bijvoorbeeld ook de basis voor ‘ademende’ regenjassen, die zweet (waterdamp) wel naar buiten laten, maar regen (ook water, zij het in vloeibare vorm) niet naar binnen. Blijkbaar zijn membranen meer dan ‘veredelde zeven’, en kunnen ze op meer dan alleen deeltjesgrootte scheiden. En dat uit zich ook in de grote verscheidenheid aan membraantypen.
(zie ook www.membranes.nl)

ICT
Net als materiaaltechnologie over de verwerking en toepassing van materialen gaat, heeft informatietechnologie te maken met de verwerking en toepassing van informatie. In de afgelopen tientallen jaren heeft de informatie- en communicatietechnologie, kortweg ICT, een enorme vlucht genomen. Na de opmars van personal computers en het internet in de twintigste eeuw vormen mobiele platforms met hun ‘apps’ momenteel een hot item, en staat het ‘internet of things’ al in de startblokken. En kijk ook maar naar de steeds verdergaande interactie tussen (besturings)software en technische apparatuur. Een goede uiting hiervan is mechatronica – een samentrekking van mechanica en elektronica – waarbij computers de bewegende delen van machines aansturen.