Highlights

Betase maakt boeken/boekjes (met een omvang van enkele tientallen tot enkele honderden pagina’s) als kwalitatief hoogwaardig en informatief relatiegeschenk of marketinghulpmiddel. In het Nederlands en Engels, en variërend van alleen tekstschrijven tot drukklaar maken. Om ‘moeilijke onderwerpen’ op een eenvoudige manier uit te leggen. Voor uw klanten of uw eigen medewerkers. Om hen op een heldere manier te laten weten wat u nu eigenlijk doet …

In de afgelopen jaren heeft Betase onder meer de volgende boeken en boekjes gerealiseerd. (De meeste afbeeldingen zijn aan te klikken, waarbij u wordt doorgelinkt naar een andere pagina op deze website met meer informatie.)
Is zo’n boekwerk ook iets voor uw bedrijf of organisatie? Neem dan contact op met Betase.

Meet materialsMeet materials
Meet materials is een Engelstalig boek dat het boeiende vakgebied materiaalkunde toegankelijk maakt voor niet-technische mensen, zonder dat dit ten koste gaat van de inhoud – vooral met veel voorbeelden uit het dagelijkse leven. Naast ruime aandacht voor (technische) keramiek, glas, composieten, polymeren, rubber, koolstof en metalen zijn materialen voor de energietransitie gecombineerd tot een eigen hoofdstuk. Hierdoor neemt elektrificatie van de (toekomstige) energievoorziening een belangrijke plaats in het boek in. En wat te denken van high-tech materialen zoals silicium voor computerchips? Daarnaast is het altijd mooi om over de geneugten des levens, zoals materialen voor rode wijn, te schrijven en te lezen.

Mikrocentrum 50 jaarMikrocentrum 50 jaar
Op 30 oktober 2018 bestond Mikrocentrum 50 jaar. De viering van dit 50-jarig bestaan, in combinatie met de officiële opening van het nieuwe gebouw in Veldhoven, vond plaats op 1 februari 2019. Ter gelegenheid daarvan is een historieboek uitgebracht dat de geschiedenis beschrijft van 50 jaar Mikrocentrum.

Kennismaken met materialen
Kennismaken met materialenKennismaken met materialen is niet zo maar een boek. Het unieke aan dit boek is dat het materiaalkunde toegankelijk maakt voor niet-technische mensen binnen technische bedrijven en instellingen, zonder dat dit ten koste gaat van de inhoud. Door veel voorbeelden uit het dagelijkse leven te gebruiken: materialen in auto’s en vliegtuigen, om energie op te wekken, in je computer of smartphone, en in & om het huis. Waarmee het boek op een heldere manier antwoord geeft op vragen als ‘waarom is juist dat materiaal geschikt voor die toepassing’ en ‘aan welke knoppen moet je draaien om betere materialen te maken, mochten de huidige niet voldoen’. Het boek wordt uitgegeven door Betase.

Self healing materials – concept and applicationsZelfherstellende materialen - concept en toepassingen
Ze spreken erg tot de verbeelding, materialen die zichzelf kunnen herstellen. Terwijl de natuur toch bol staat van soortgelijke verschijnselen. Denk maar aan wondjes die schijnbaar uit zichzelf stoppen met bloeden, of gebroken botten die na enige tijd vanzelf genezen. Het ‘enige’ wat hoeft te gebeuren, is deze reparatietrucs uit de natuur over te brengen naar materialen die met mensenhanden gemaakt kunnen worden.
Tegenwoordig zijn zelfherstellende materialen het stadium van science fiction al ver ontstegen. Sterker nog: Nederland speelt een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van deze materialen. En daarover gaat dit tweetalige (zowel Nederlandse als Engelse) boek.

Piëzo-technologie in alledaagse toepassingenPiezotechnologie in alledaagse toepassingen
Wat hebben inkjetprinters, parkeersensoren voor auto’s, gasaanstekers en baby-echo’s met elkaar gemeen? Al deze toepassingen maken gebruik van piëzo-elektrische materialen, die het vermogen hebben om elektrische energie om te zetten in mechanische energie – en omgekeerd.
Ondanks deze veelzijdigheid zijn ‘piëzo-materialen’ echter nog behoorlijk onbekend bij het grote publiek. Dit Engelstalige boekje brengt daar verandering in, door veel aandacht aan de toepassingen van piëzo-elektrische materialen te besteden – naast geschiedenis, toekomst, technische werking en manieren van vervaardiging.

Delft in Materialen – Materialen in DelftDelft in materialen
Dit boekje geeft een kijkje in de keuken van het onderzoek dat bij Delft Centre for Materials (DCMat) aan de Technische Universiteit Delft plaatsvindt. Simpelweg door beelden uit het alledaagse leven van Delft en omgeving te koppelen aan de fascinerende wereld van techniek, materialen en onderzoek bij DCMat die hierachter schuilgaat. Om de verborgen kracht van materialen nadrukkelijk naar voren te laten komen. Materialen zijn immers overal om ons heen – en van alle tijd.

Andere boeken waaraan Betase een bijdrage heeft geleverd:
Nationale Agenda Materialen     Piezoelektrische materialen en toepassingen     Self healing materials – Pioneering research in the Netherlands     Geleidende polymeercomposieten voor elektromagnetische afscherming