Zelfherstellende materialen: concept en toepassingen

Ze spreken erg tot de verbeelding, materialen die zichzelf kunnen herstellen. Terwijl de natuur toch bol staat van soortgelijke verschijnselen. Denk maar aan wondjes die schijnbaar uit zichzelf stoppen met bloeden, of gebroken botten die na enige tijd vanzelf genezen. Het ‘enige’ wat hoeft te gebeuren, is deze reparatietrucs uit de natuur over te brengen naar materialen die met mensenhanden gemaakt kunnen worden.

Anno 2013 zijn zelfherstellende materialen het stadium van science fiction al ver ontstegen. Sterker nog: Nederland speelt een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van deze materialen. En daarover gaat dit tweetalige (zowel Nederlandse als Engelse) boek, waarvan de inhoud door Betase is geschreven.

Hier kunt u het gehele boek downloaden als PDF-bestand (ruim 5 MB).

Self healing materials

Verschenen als:
Self healing materials: concept and applications, een tweetalige uitgave (Nederlands/Engels) van Agentschap NL, publicatienummer 3ISHM1101, juni 2011, 100 pagina’s. Vrijwel ongewijzigd herdrukt in 2013.